Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2014

perso
4222 b006
perso
2634 80c2 500
Reposted fromslodziak slodziak viawiks wiks
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
perso
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
— --
Reposted fromflesz flesz viawiks wiks
perso
Perfect sweater!
Reposted fromflachsen flachsen viamillys millys
perso
0749 b542
Reposted fromcurly-hair curly-hair viaryska ryska
perso
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaryska ryska
perso
Reposted frombluuu bluuu
perso
Reposted frombluuu bluuu

November 13 2014

perso
Reposted fromweightless weightless viapaasiak paasiak
perso
Reposted fromWilalena Wilalena viajedenascieminut jedenascieminut
perso
Reposted frommy-life my-life viamarcimagschoki marcimagschoki
perso
9959 bd76
Reposted fromkatalama katalama viaryska ryska
perso
1755 1339
Reposted fromretaliate retaliate viamarcimagschoki marcimagschoki
perso
3702 1acb 500
Reposted fromrol rol viaryska ryska
perso
Reposted fromSabela Sabela viajedenascieminut jedenascieminut
perso
7789 1b96 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viam-jak-magia m-jak-magia
perso
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszyszaak szyszaak
perso
Reposted fromweightless weightless viaszyszaak szyszaak
perso
4723 5daf
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaszyszaak szyszaak
perso
Reposted fromaggape aggape viaszyszaak szyszaak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...